XVII Concurs Bíblic de Catalunya per a Universitaris - Curs 2016-2017

Bases del concurs:

 

 

 

Fitxes d'inscripció:

 

 

Saforteja, primera trobada

El dimecres 30 de novembre de 2016 va tenir lloc el primer saforteja, una nova iniciativa del safor uab per establir ponts de diàleg al campus.
En aquesta primera trobada, s'ha debatut sobre el diàleg interreligiós i s'han establert les bases del tradicional dinar interreligiós entre musulmans i cristians, que tindrà lloc el divendres 16 de desembre, a les 15 hores, al bar de la plaça cívica. 
Aquest any el tema de deba serà la dona y, particularment, la figura de Maria.